Özel İlgi Hastanesi

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bize Mesaj Yazın...

7 / 24 Bize Ulaşın

0212 506 05 66

ONLİNE RANDEVU INTERNATIONAL PATIENTS
Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Bölümü, solunum yolları ile ilişkili hastalıklar, allerjik hastalıklar, uykuda solunum bozuklukları ve tüberküloz tanı, takip ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. Özel İlgi Hastanesi Göğüs Hastalıkları
Bölümü, poliklinik ve yatarak tedavi ünitelerinde modern tıbbın tüm olanaklarını kullanarak hizmet vermektedir. Polikliniğe başvuran hastalar; göğüs hastalıkları ve eşlik etmesi olası hastalıklar yönünden değerlendirilerek, tedavileri planlanmaktadır. İmmunoloji ve Allerji, Sigara Bırakma Merkezi, Uyku ve Bronkoskopi Laboratuvarları, Solunum Fonksiyonları Ünitesi ile Göğüs Hastalıkları ile ilgili tüm hastalıkların tanı ve tedavi işlemlerini gerçekleştirmektedir. Kliniğimizde Tüberküloz açısından laboratuvar tetkikleri de dahil olmak üzere hastaların gerekli taramaları, tedavileri ve takipleri gerçekleştirilmektedir. Göğüs Hastalıkları Bölümünde tanısal bronkoskopi olanakları kullanılarak, mevcut kitlesel lezyonların tanısı, takibi ve gereğinde bu yöntemle tedavisi planlanabilmektedir. Fiberoptik bronkoskop ile bronş sistemi mekanik olarak temizlenerek mikrobiyolojik örnekler alınmakta ve yabancı cisimler çıkarılmaktadır.

Göğüs Hastalıkları Bölümü’nde tanı,tedavi ve takibi yapılan hastalıklar: 

 • Bronşial Astım
 • Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (K.O.A.H)
 • Akciğer Kanseri
 • Pnömoni
 • Akut Solunum Yetmezliği
 • Tüberküloz
 • Kronik Bronşit
 • Amfizem
 • Bronşektazi
 • Sarkoidoz
 • İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
 • Sağ Kalp Yetmezliği
 • Plevral Effüzyon (akciğer zarları arasında sıvı toplanması)
 • Plevral Hastalıklar
 • Uykuya bağlı solunum bozuklukları (OSAS –Uyku apne sendromu)
 • Pulmoner Tromboembolizm
 • Mezotelyoma
 • Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları
 • Paraziter Akciğer Hastalıkları
 • Mediasten Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Bölümü’nde uygulanan girişimsel ve tanısal işlemler:

 • Fiberoptik Bronkoskopi
 • Plevra Biyopsisi
 • Pleurocan set ile plevral sıvı drenajı
 • Kimyasal Plöridezis ( Plevral yaprakların, birbirine, ilaç yardımı ile yapıştırılma işlemi )
 • Solunum Fonksiyon Testleri( Bronkoprovakasyon, Reversibilite ve Diffüzyon Testleri )
 • Pulmoner Emboli ve Derin Ven Trombozu tedavisinin süresini belirlemede ve ailevi geçişi saptamada kullanılan genetik taramaların yapılması
 • Astım ve allerjik hastalıklarda, allerjenlerin, kan testleri yoluyla saptanması
 • Nefesdeki CO miktarının ölçümü ve takibi
 • Polisomnografi ile Uyku Laboratuarında yatırılarak uyku bozukluklarının saptanması
 • CPAP ve BiPAP cihazları ile non-invaziv ventilatör uygulanması ve takibi

Bu Bölüme Ait Doktorlarımız